Österlens museum

Österlens museum

Utställningar på Österlens museum:

Skrabban - aktiva och interaktiva rum

I Skrabban finns plats för verkstäder och andra program året runt, med olika evenemang och lovprogram. Här finns också utställning om lokal forntid, biosalong och tillfälliga utställningar. Avgift tas ut då verkstäder, teater m fl. program arrangeras.

https://www.youtube.com/watch?v=EDUpCFXJ3DY

Simrishamn 900 år

Utställningen speglar platsens 900-åriga historia ur många olika perspektiv – som sillastad, köpmansstad och turiststad. I utställningsrummet på våning 2 ligger staden utbredd mellan landsbygden i väster och havet i öster. Här möter man stadens invånare och får via föremål, texter och filmer lära mer om händelser och utveckling. Teman som skildras är Fiske och Sjöfart, Kyrka och makt, Krig och katastrofer, Handel och köpmän, Barn och Unga, Hantverk och industri, Nöje och turism. Tidsperspektivet är 1100-talet till 1900-talet. Fri entré.

Upptäck med Nim och Nälla

Tillsammans med illustratör Jenny Hargne har vi skapat ett barnspår till utställningen Simrishamn 900 år. Barnen får följa de kattinspirerade karaktärerna Nim och Nälla genom utställningen. Nim har tålamod och tycker om att berätta. Nälla gillar bus och har klätt ut sig till mås. Genom illustrationer, korta texter, pyssel och klurigheter uppmuntras barnen att ta del av utställningen och upptäcka Simrishamns historia. Ambitionen är att stimulera nyfikenhet och viljan till kunskap. Målgruppen är barn 4 – 10 år. Fri entré.

Österlenska väsen

Att det mytiska sydskånska landskapet gett upphov till egna sägner och väsen är kanske inte förvånande. Från de trädbevuxna, lummiga kullarna vid Stenshuvud till de karga fiskelägena och tyst vilande åkrarna är det lätt att förstå hur olika sinnen och fantasier kan triggas igång. Vågar du följa efter Gloson? Animerad film och sägner för både stora och små om några av våra österlenska väsen. Filmen visas i vår biograf på våning 1. Fri entré.

Simrishamnshemmet

Utställningen fokuserar på Simrishamnshemmet som var ett vårdhem för människor med handikapp under 1960 - 80 tal. Gamla fotografier och berättelser från de som har jobbat där gör att Simrishamnshemmets spännande historia blir synligt. Här får du följa med på en tidsresa som berättar om hur vården av och synen på handikappade förändrats genom åren. Utställningen är skapad av Sofia Berglund, Mediaproduktion, och pågår till 1/9.

Stones of Österlen

Stenar på Österlen har många skepnader och former - vissa har naturen skapat och andra har formats av människor. Stenarna fanns här långt före oss och kommer att finnas kvar långt efter att vi är borta. Österlens stenar berättar historier som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden och fram till idag. En grupp konstnärer från SARA Academy i Simrishamn har lyssnat till stenarna, sett dem i landskapet och utgått från dessa intryck i sitt bildskapande. De delar nu med sig av sina erfarenheter i utställningen Stones of Österlen. Fri entré. Utställningen öppnar 29/6 pågår till 7/9 2024.

Björkegrenska rederikontoret

Ett minimuseum i Björkegrenska gården, Storgatan 22, Simrishamn.
Österlens museum har återställt det gamla Björkgrenska rederikontoret, som det sannolikt såg ut på 1880-talet under redare Johan Daniel Björkegrens tid. Rederiverksamheten började redan i slutet av 1830-talet med skutfart längs Östersjöns kuster. Så småningom utökades verksamheten mot Europa och vidare över Atlanten till Syd- och Nordamerika. Återställandet av rederikontoret har gjorts i samarbete med Herrlinska stiftelsen och Föreningen Gamla Cimbrishamn, med bidrag från Riksantikvarieämbetet. Rederikontoret öppnas för besökare på begäran under perioden juli till augusti, säg till i museibutiken. Fri entré.

Skörda regnvatten

”Skörda regnvatten” är en installation i museets trädgård skapad tillsammans med Eva Mathiasson, Sophia Callmer och Susanna Widlundh. Här visas hur regnvatten kan samlas in, lagras och användas för att skapa hållbara trädgårdar och en bättre miljö för oss själva och kommande generationer. I samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen Gata & Park och med medel från Sparbanken Syd. Under året kommer fler installationer att visas i museiträdgården. Fri entré.

Österlens museum

Våra Öppettider

Tisdag 11:00-
17:00
Onsdag 11:00
-17:00
Torsdag 11:00-
17:00
Fredag 11:00-
17:00
Lördag 11:00-
15:00
Söndag 11:00-
15:00
0414-81 96 70
Storgatan 24
272 31
Simrishamn

Fler förslag för besök

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
[email protected]
sv_SE