Villkor » Österlen

Villkor

ANVÄNDNINGSRÄTT FÖR BILDER.
Anläggningen/företaget garanterar att Bilden/Bilderna får användas fritt och att användningsrätt utan ersättning till upphovsägaren ska utgå.
Anläggningen/företaget upplåter rätt till Destination Österlen AB att i sin verksamhet under prenumerationsstiden använda Bilden/Bilderna på följande sätt:
Publicering på www.österlen.se
Publicering i trycksaker, kataloger eller motsvarande nu och i framtiden
Publicering i kundtidning eller motsvarande informationskälla
Lagring av Bilden/Bilderna i Destination Österlen AB interna bildarkiv
Användning av Bilden/Bilderna som pressbilder under prenumerationsstiden
Helt fri användningsrätt under prenumerationstiden.

Scroll to Top