Österlens museum

Österlens museum

Utställningar på Österlens museum:

Skrabban - aktiva och interaktiva rum

I Skrabban finns plats för verkstäder och andra program året runt, med olika evenemang och lovprogram. Här finns också utställning om lokal forntid, biosalong och tillfälliga utställningar. Avgift tas ut då verkstäder, teater m fl. program arrangeras.

https://www.youtube.com/watch?v=EDUpCFXJ3DY

Simrishamn 900 år

Utställningen speglar platsens 900-åriga historia ur många olika perspektiv – som sillastad, köpmansstad och turiststad. I utställningsrummet på våning 2 ligger staden utbredd mellan landsbygden i väster och havet i öster. Här möter man stadens invånare och får via föremål, texter och filmer lära mer om händelser och utveckling. Teman som skildras är Fiske och Sjöfart, Kyrka och makt, Krig och katastrofer, Handel och köpmän, Barn och Unga, Hantverk och industri, Nöje och turism. Tidsperspektivet är 1100-talet till 1900-talet. Fri entré.

Upptäck med Nim och Nälla

Tillsammans med illustratör Jenny Hargne har vi skapat ett barnspår till utställningen Simrishamn 900 år. Barnen får följa de kattinspirerade karaktärerna Nim och Nälla genom utställningen. Nim har tålamod och tycker om att berätta. Nälla gillar bus och har klätt ut sig till mås. Genom illustrationer, korta texter, pyssel och klurigheter uppmuntras barnen att ta del av utställningen och upptäcka Simrishamns historia. Ambitionen är att stimulera nyfikenhet och viljan till kunskap. Målgruppen är barn 4 – 10 år.

Österlenska väsen

Att det mytiska sydskånska landskapet gett upphov till egna sägner och väsen är kanske inte förvånande. Från de trädbevuxna, lummiga kullarna vid Stenshuvud till de karga fiskelägena och tyst vilande åkrarna är det lätt att förstå hur olika sinnen och fantasier kan triggas igång. Vågar du följa efter Gloson? Animerad film och sägner för både stora och små om några av våra österlenska väsen. Filmen visas i vår biograf på våning 1. Fri entré.

Skörda regnvatten

”Skörda regnvatten” är en installation i museets trädgård skapad tillsammans med Eva Mathiasson, Sophia Callmer och Susanna Widlundh. Här visas hur regnvatten kan samlas in, lagras och användas för att skapa hållbara trädgårdar och en bättre miljö för oss själva och kommande generationer. I samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen Gata & Park och med medel från Sparbanken Syd. Under året kommer fler installationer att visas i museiträdgården. Fri entré.

Österlens museum

Storgatan 24
272 31
Simrishamn
0414-81 96 70

Fler förslag för besök

2023
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se