Österlens museum » Österlen
Österlens museum

Österlens museum

Österlens museum

Utställningar på Österlens museum:

Skrabban - aktiva och interaktiva rum

Traditionella och digitala utställningar och verkstäder i en hel våning för barn, barnfamiljer och skolklasser. Utställningen visar Simrishamns historia från forntid fram till 1900-talets mitt. Skrabban är också platsen för verkstäder och andra program året runt, med olika evenemang och lovprogram. Avgift tas ut då verkstäder, teater m fl. program arrangeras.

Romska smycken

Guld och smycken har alltid haft en speciell betydelse för romer. Förr bar romska kvinnor familjens kapital i form av smycken. De var familjens livförsäkring, såväl som något att dekorera sig med. Om någonting hände och familjen behövde pengar var det enkelt att lösgöra en del i ett smycke för att sälja eller pantsätta. Många av dessa romska föremål har idag sålts eller smälts ner. Utställningen Romska smycken berättar om en del av romsk och svensk kulturhistoria som håller på att gå förlorad. Utställningen är en vandringsutställning som producerats av Romska Kulturcentret i Malmö tillsammans med Regionmuseet Kristianstad. Den berättar om svenskromsk smyckestradition utifrån ett kulturhistoriskt, estetiskt och materiellt perspektiv. Bilder, berättelser och äkta guld. Utställningen pågår till 30/9. Fri entré.

Livs-medel

Konstnären Gunnel Pettersson har ett intresse för samhällskritik och undersökande processer. Hon har drivit projektet Bovete på Österlen, under projektparaplyet Odlingen, ett landsbygdsutvecklingsprojekt som använder konstnärliga metoder. Utställningen Livs-medel ger ett kulturhistoriskt sammanhang för örten bovete, och tar upp olika perspektiv kopplat till dagens frågor om lokal livsmedelsproduktion och kultursorternas betydelse. Hur vi vill leva? Platsens betydelse kopplat till det globala perspektivet från samhällsengagemang till recept och berättelser. I utställningen visas foto, video och olika aktiviteter kopplat till kulturlandskapet och odling. Utställningen pågår till 17/10. Fri entré.

Mottainai - En utställning om återbruk

Konstnären Takao Momiyama växte upp i en japansk bondekultur innan konsumtionssamhället tog vid. Här fanns en levande kunskapsöverföring som byggde på att ta till vara på små resurser.
Mottainai är ett japanskt uttryck som betyder ungefär: slösa inte. Begreppet ger namn åt en filosofi av sparsamhet. På senare år har ordet fått internationell uppmärksamhet och används av miljökämpar i olika länder. Utställningen handlar om omsorg och om att lappa och laga med hjälp av den japanska sömnadstekniken sashiko, en traditionell lagningsteknik som bygger på förstygn. Reparerade vardagsplagg och kompositioner visas. Det handlar också om att föra vidare en kunskap om att ta hand om saker. Att ta hand om tar tid. Långsamma stygn; det är inte slit och släng utan istället slit och laga i lager efter lager. Utställningen pågår till 17/10. Fri entré.

Särken först – om kläder och människor

Särken först visar kläder från 1700-talet fram till 1970 ur Föreningens samlingar på Österlens museum. Kläderna berättar egentligen alla historier samtidigt- det handlar om kommunikation, gemenskap, utanförskap, status och ekonomi, öden, tradition och förnyelse. Därför blir utställningen en provkarta över mänskliga beteenden och ett sätt att berätta vår lokala historia. Och därmed också en utställning inte bara för den redan intresserade. Fri entré.

Skörda regnvatten

”Skörda regnvatten” är en installation i museets trädgård skapad tillsammans med Eva Mathiasson, Sophia Callmer och Susanna Widlundh. Här visas hur regnvatten kan samlas in, lagras och användas för att skapa hållbara trädgårdar och en bättre miljö för oss själva och kommande generationer. I samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen Gata & Park och med medel från Sparbanken Syd. Under året kommer fler installationer att visas i museiträdgården. Fri entré.

Österlens museum
Storgatan 24
272 31 Simrishamn
0414-81 96 72
Skicka epost till oss
Besök vår hemsida
TripAdvisor
Instagram
Facebook

ÖPPETTIDER
Måndag - Stängt
Tisdag - Stängt
Onsdag 12:00 - 16:00
Torsdag 12:00 - 16:00
Fredag 12:00 - 16:00
Lördag 10:00 - 14:00
Söndag - Stängt

Våra aktuella evenemang

Österlens museum

1 nov kl 00:04

Österlens museum

1 nov kl 00:04

Österlens museum

1 nov kl 00:04

Österlens museum

1 nov kl 00:04

Österlens museum

1 nov kl 00:04

Österlens museum

1 nov kl 00:04

Dela gärna sidan till någon behövande:

Hitta hit till Österlens museum

Se ännu mer av österlen

Kåsebergaodlingen

Kåsebergaodlingen

Rikstolvan

Rikstolvan

Rockhead art

Rockhead Art

Skillinge diversehandel - Österlen

Skillinge Diversehandel

Cake Cowboy

Cake Cowboy

Tobisviks Badet

Tobisvikbadet

Scroll to Top