Gyllebo

Många drar ett likhetstecken mellan Gyllebo och Ö Vemmerlöv, men det är riktigare att kalla byn vid kyrkan för Ö Vemmerlöv och husen kring Gyllebosjön för Gyllebo.

På en holme i den vackra bad- och fiskesjön Gyllebosjön ligger ruinerna av en gammal medeltida borg och det privatägda slottet med tillhörande stora ridanläggning. I skogarna som omger sjön vandrar många året om och vintertid när isarna bär är det många som flyger fram på stålskodd fot på sjön.

Söder om sjön och ända upp till gamla järnvägsstationen Gyllebo sjö finns ett populärt område med fritidsbebyggelse, men också här och där året runthus. Det är mycket skog, både lövskog och blandskog norr om Ö Vemmerlöv. I gamla bränneriet inryms i dag ett kombinerat surdegsbageri och galleri.

I och kring byn finns en hel rad livskraftiga företag av skilda slag. Närmaste större ort med service som skola och affär är Gärsnäs, en halvmil åt sydväst, men det är nära till Simrishamn också, knappa milen. Bussförbindelse norrut mot Rörum och österut mot Simrishamn finns i byn. Avståndet till gourmetkrogen och hotellet i Karlaby, Karlaby Kro, är ett par kilometer.

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se
sv_SE