Gröstorp

Vackert landskap fyllt av liv. Gröstorp har framför allt satts på kartan av idrottsliga skäl. Sammanhållningen i byn kring idrott i allmänhet, men fotboll och bordtennis i synnerhet, har varit mycket god. Här finns en förnämlig alpackafarm, hästuppfödning och ett populärt vandrarhem: Bengtssons loge.

Från byn leder en gång- och cykelväg in till Simrishamn och ansluter direkt till såväl grundskolan Korsavad som Österlengymnasiet. Norr om byn, som huvudsakligen sträcker sig längs vägen mot Gladsax, ligger Bäckhalladalen, ett stycke fullständigt unik utmark med sällsynta utrotningshotade djur och växter.

Mycket närmare, i väster, hittar man ett mindre område med värdefulla naturbetesmarker, Impan, som till stor del är naturreservat och Natura 2000-område. I områdets västra del finns en markant bergvägg med gruvgångar från gamla tider. Här övervintrar den sällsynta fladdermusen barbastell.

Bebyggelsen är av skiftande karaktär, men inga hus är uppförda före 1900. I byns västra del finns ett par avstyckade lantbruk ännu kvar. Avståndet in till Simrishamn är via landsväg en dryg halvmil och aningen kortare via cykelvägen. Dagliga bussförbindelser finns.

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
[email protected]
sv_SE