Rogamad

1499 lade Jens Holgersen Ulfstand grunden till Glimmingehus, en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar. Borgens historia är ett äventyr i sig och med generösa öppettider är möjligheterna stora att lära känna detta minnesmärke. Glimmingehus var en mycket stor jordägare långt fram i tiden. Det är troligt att det var lantbruksarbetare, som hade sin dagliga gärning på godset, som byggde husen i lilla fridfulla byn Rogamad strax väster om borgen en liten bit söder om vägen från borgen mot Vallby.

Rogamad, sankmarken där råkorna bor, består av tretton hus, varav de allra flesta bebos av deltidsboende. Det är typiska låga skånelängor, som byggdes mellan 1855 och 1900. Utmarken där Rogamad ligger var en gång torvmosse som utnyttjades kraftigt, men när andra uppvärmningsalternativ kom fram gavs möjligheterna för en del av de boende i byn att förvärva jord och flera av husen fick tillbyggnader och förvandlades till småbruk. Närmaste större orter med skola och annan service är Hammenhög en knapp halvmil västerut och Borrby en halvmil söderut. Avståndet till Borrby strand och Kyhl är c:a sju kilometer.

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se