Övraby

Övraby ligger högre än tvillingbyn Nedraby, är aningen större och ett lysande exempel på en gammal, genuin skånsk by. Övraby ligger på höjderna ovanför Nybroåns dalgång och Örupsdalen. Byn domineras av 1100-talskyrkan i romansk stil. Det finns en del detaljer i kyrkans byggnadskonstruktion som pekar på att kyrkan kan vara byggd i mitten av 1100-talet, vilket gör den till en av Nordens äldsta, bl.a. saknas hanbjälkar i takstolen.

Andra dominerande inslag i den sommartid mycket lummiga byn är godset Övrabyborg och Övraby mölla, ett stenkast söderut. Övraby mölla är en välbevarad holländarekvarn, uppförd 1887. Möllan är fortfarande fungerande skick och ett antal gånger om året anordnar Föreningen Övraby Mölla s.k. mölledagar då kvarnen tas i bruk, vilket lockar många intresserade. Miljön med mölla och mjölnarbostad är genuint karaktäristisk.

Övrabyborg grundades på 1700-talet genom en sammanslagning av flera olika hemman i byn. Övraby bjuder i dag en smått imponerande bredd på aktiviteter, där sockenstugan är platsen för många olika slags möten. Här träffas byns lantbrukare, trädgårdshabituéer, konsthantverkare, konstnärer och mediapersoner .

Närmaste större ort med service av olika slag som resecentrum, skola och barnomsorg och äldreboende är centralorten Tomelilla, knappt tre kilometer rakt norrut. Bussförbindelser finns i Övraby mot Bollerup såväl som mot Ystad.

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se