Östra Nöbbelöv

Så pass tidigt som 1322 finns ortnamnet Nybbile i skrift. Nybbile betyder nyböle d.v.s. nybygge. Byn Östra Nöbbelöv ligger längs vägen mellan Simris och Gislöv, fyra kilometer sydväst om Simrishamn. Omgivningarna är kuperad odlingsmark.

Längs den mjukt slingrande bygatan ligger gatehusen och gårdarna oregelbundet placerade. Flera av gårdarna är helt bevarade med stensatta gårdsplaner. De flesta av byns byggnader härstammar från 1800-talet. Här finns ett par mycket välbevarade gamla trädgårdar med klippta häckar, vanliga från 1800-talets mitt och framåt. Inslaget av stora lövträd i byn är påtagligt. Stenkyrkans äldsta delar är från 1100-talet, men det är bara långhusmurarna som är kvar. Så sent som 1896 förlängdes kyrkan mot väster och fick sitt nuvarande torn.

Anknytning till Nöbbelöv har ett par riktigt välkända namn, varav Alfred Nobel är den mest namnkunnige. Släkten Nobels stamfader Peter Nobelius föddes i Östra Nöbbelöv i slutet av 1600-talet. Den andre är missionären Edvin Lundström, född den 3 mars 1880. Han emigrerade 1900 till Fresno i Kalifornien. Lundström blev känd som en av de 34 överlevande svenskarna vid Titanics förlisning. Närmaste ort med service är Simrishamn. Lokalbuss finns att tillgå i Östra Nöbbelöv.

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se