Östra Ingelstad

Mitt i det kuperade, öppna lantbrukslandskapet där vägen mellan Smedstorp och Hannas korsar vägen mellan Kverrestad och Östra Herrestad ligger byn Östra Ingelstad vid Ingelstadgården.
Västerut mot Kverrestad sluttar en markerad dalgång med stora åkrar knutna till Ingelstadsgårdens moderna stordriftslantbruk.

Husen i byn ligger mest samlade i östra delen. I byns södra del finner vi en rest sten som markerar lämningar från förhistorisk tid. Här påstås Kung Inges grav ligga. I väster dominerar den romanska kyrkan från medeltiden, Ingelstadsgården och den trevliga byadammen. Här i väster ligger också en liten kulle där det en gång låg en borganläggning, en föregångare till Ingelstadsgården. Dagens huvudbyggnad stammar från 1818, men här finns också ett gråstensmagasin som är från 1788. Bebyggelsen i byn är blandad. I söder finns en rad 1900-talshus. I byn finns också ett flertal putsade, låga längor, s.k. husmanshus.

Byastenen, kring vilken byns invånare samlades för att lösa gemensamma problem och uppgifter, finns kvar.
Öster om byn, högt placerad ligger en välbevarad holländarekvarn, ursprungligen byggd i Raskarum, men flyttad till Ö Ingelstad och som varit i drift fram till c:a 1950. Norr om byn ligger framgångsrika företaget Ingelstakalkon som lockar stora skaror dagligen till butik och restaurang.

Närmaste större ort med service som skola, äldreomsorg, affärer är Smedstorp, tre kilometer åt nordost och centralorten Tomelilla en mil västerut. Bussförbindelser finns från Lunnarp, Bollerup och Smedstorp.

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se