Nedraby

Trakten sydostvart från Tomelilla präglas fortfarande av godsen Bollerup, S Herrestad, Tosterup, Högestad, Övrabyborg och Örup. Här kan fortfarande förhållandet mellan huvudgård och utgård spåras och byarna andas fortfarande medeltid. De ofta vidsträckta åkrarna bryts av stora alléer och dungar av bok eller ek. De äldsta byggnaderna på godsen är i sten och visar hur betydelsefullt området en gång varit.

Gårdar och hus i lilla Nedraby ligger som på ett snöre i det backiga landskapet, skapat av de i dag stillsamma Örups- och Nybroåarna. Här finns källan som ger Ystads kommun dess goda dricksvatten, Allevads mölla. Här finns Tomelillaortens biodlareförening. I dessa jordbruksmarker avbrutna av åstränder och betesmarker är blomsterprakten stor och binas arbetsfält rikt.

Nedraby är en gammal by. Fynd vid den imposanta kyrkoruinen visar att det har bott folk här i minst tusen år.
Vägen ner till Nedraby skyltas på riksväg 19 efter Benestad riktning mot Ystad. Kyrkan, som numera är en välbesökt ruin, hette Arvelunda-Nedraby kyrka. Byn var egen socken och blev på 1600-talet för liten för att försörja en präst, så 1635 slogs socknen ihop med grannsocknarna och eftersom Nedraby kyrka, uppförd redan 1250, var i dåligt skick övergavs den. Men kyrkogården användes efter kyrkans nedläggning och än i dag används ruinen och kyrkogården någon enstaka gång.

I och kring byn ser vi inslag av agrara industrimiljöer, som ett antal möllor av vilka Övraby mölla är den mest bekanta, men också av Allevads mejeri och Vallabäckens stärkelsefabrik från tidigt 1900-tal.
Den kanske allra mest besökta verksamheten i Nedraby är förmodligen Brittas Spettkaksbageri, där det gamla hantverket att baka över öppen eld fortfarande lever och lockar många intresserade.

Närmaste större ort med skolor och övrig service är Tomelilla c:a fem kilometer norrut. Bussförbindelser finns från Övraby mot Bollerup och Ystad.

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se