Månstorp

Ungefär mitt emellan S:t Olof och Smedstorp i höjd med Järnkällan pekar en skylt mot Månstorp, en utspridd samling mindre gårdar längs en slingrande grusväg som ändar vid Listarum.

Flera av gårdarna är avstyckade och fungerar som hästgårdar eller deltidsboende. Omgivningarna är präglade av läget på gränsen mellan slätt och land. Här finns flacka, sanka åkrar och kulturbetesmarker, dungar och mindre åkrar. Många bäckar flyter mot närliggande, kalkhaltiga Gyllebosjön. Det är terräng som lockar många vandrare såväl i åslandskapet vid Listarum som i skogslandskapet runt Gyllebosjön.

Tunbyholmssjön med sitt vackra 1600-talsslott är en populär fiskesjö, där Svenska Ord spelade in delar av filmen Den enfaldige mördaren.

Närmaste större ort som erbjuder skola och annan samhällsservice är Onslunda en mil västerut och Gärsnäs en halvmil åt sydost. Månslunda ligger en och en halv mil från Tomelilla och lika långt från Simrishamn.

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se