Listarum » Österlen

Fakta om Österlenbyn

Listarum

Kanske är det omgivningarna runt lilla byn Listarum som satt byns namn på kartan. Naturreservatet Listarumsåsen har tre delar på ett kuperat område väster om vägen mellan S:t Olof och Smedstorp, men geologiskt intressanta områden fortsätter öster om vägen förbi själva Listarums by och ner mot Komstad.

Här har det i många, många år brutits värdefull komstadkalksten som använts för byggnation, till gravstenar och utsmyckningar. Naturreservatet innehåller ädelskogsbevuxna backar där ek och bok dominerar men även öppen hagmark och naturbetesmarker.

Det är en bygd som det bott folk väldigt länge i, något som stensättningar, domarringar och gravar minner om.
Närmaste större orter med skola och service är Smedstorp, Gärsnäs och S:t Olof. Till Gärsnäs är det fyra kilometer, till Smedstorp obetydligt längre medan S:t Olof ligger knappa milen norrut. Nära Listarum ligger två vackra sjöar Tunbyholmssjön och Gyllebosjön.

Text: Bo Olsson, Simrishamn

Dela gärna sidan till någon behövande:

Hitta hit till 

Scroll to Top