Tobisborg » Österlen

Fakta om Österlenbyn

Tobisborg

Vacker natur och närhet till hav. Två kilometer norr om Simrishamn, väster om riksväg 9, ligger Tobisborg. Villaområdet gränsar i norr till ett fritidshusområde med många sommarhus. Tobisborgsgården ligger ända nere vid Tommarpsån. Vid Tobisborgsgården går en avtagsväg mot öster till campingplatsen och Tobisviksbadet.

Vårhallen är en mäktig sandstensformation som lockar många badande och naturvänner. Stranden norr om Vårhallen är delvis hundbadstrand. Här dominerar betesmarker med buskage där bland annat stenskvätta häckar. Väster om Tobisborg ligger strövområdet Bäckhalladalen, ett naturreservat som inte minst geologer är mycket intresserade av. Här finns underkambrisk sandsten där man finner vackra böljeslagsmärken, trattsänkor, isräfflor och inte minst s.k. parabelriss.

Här finns gott om vattenspeglar. Lövgrodor trivs här och här finns också ett av Europas tätaste bestånd av hasselmus. I Bäckhalladalen finns motionsslingor och anlagda grillplatser på flera ställen, vilket gör att området är mycket välbesökt. Bussförbindelse finns i byn.

Text: Bo Olsson, Simrishamn

Dela gärna sidan till någon behövande:

Hitta hit till 

Scroll to Top