Christian Esbjörnsson, ledare för det nybildade partiet Framtid Österlen

Ny storkommun i Skåne under bildande!

Österlens kommun blir ett faktum 2026.

192.000 Österleningar inom kort!

Tomelilla- och Simrishamns kommun har tillsammans med delar av Ystad kommun bestämt sig för att bilda Österlens Kommun, med drygt 40.000 invånare.

Christian Esbjörnsson, ledare för det nybildade partiet Framtid Österlen, tog initiativet till sammanslagning över kommungränserna.

– Vi har jobbat länge med att knyta samman de delarna av Skåne som traditionellt sett utgör Österlen, säger Christian Esbjörnsson. Redan 2003 började han tillsammans med bl.a. Peter Carlsson förarbetet till kommunsammanslagningen i samband med registreringen av domännamnet österlen.se

Storkommunen Österlen

– Vi börjar med traditionella Österlen. Men vi ligger redan i långt gångna förhandlingar med övriga grannkommuner i sydost. Planerna stoppar nämligen inte endast vid Österlens traditionella gränser, redan 2030 är det tänkt att även grannkommunerna kommer utgöra en del av den nya storkommunen: Österlen. Ystad, Sjöbo, Skurup och även Kristianstad har visat intresse att ingå i den nya Österlenkommunen.

– Det är ju så vackert på Österlen, och alla vill ju bo här, så varför inte sprida gracerna och låta fler ingå i storkommunen Österlen, flikar partisekreterare Carlsson in.

Glimmingehus: maktens nygamla boning

Huruvida det blir ”om himlen och Österlen” av den framtida kommuninvånaren Michael Saxell eller ”Öppna Landskap” (av Kiviksbon Ulf Lundell) som blir den officiella Österlenlåten är det tänkt att de nya kommuninvånarna själva ska få bestämma genom en folkomröstning i samband med valet 2026.

Bestämt är i alla fall att Glimmingehus på kommer att återfå sin gamla roll som maktens boning. Anpassningarna av borgens gamla riddarsal är redan i full gång för att kunna fungera som Österlens kommunfullmäktigesal. Hur, och var, övriga nämnder och förvaltningar kommer att placeras är till dags dato endast i planeringsstadiet.

Stora förändringar på gång ...

Det kommer bli stora förändringar när väl den nya storkommunen är på plats.

Kommunallagen skrotas.
Kommunallagen kommer ersättas av Skillingtryck. En något enklare typ av författning , där fokus ligger på visor av olika slag, riktade till den breda allmänheten. Betydligt mer passande för Österlen.

Ny valuta.
Den svenska kronans värde är ju på tok för svag, och inte längre någon valuta som den nya kommunen vill associeras med. Därför blir det den Österlenska Skillingen som blir den nya officiella valutan på Österlen.

Nytt kommunvapen.
Vad gäller utformningen av det nya kommunvapnet så är det klart sedan länge att det blir gåsen Akka och Nils Holgersson som kommer att pryda den nya kommunens vapensköld. - Vi kan ju inte gärna skylta med fiskar och glador 2024. För att inte tala om lejon(!?), mig veterligen finns dessa krabater idag endast söder och Sahara(!) säger Noak Karlsson.

Varför denna sammanslagning?

Dels ligger det väl i tiden med kommunsammanslagningar. Vi kan inte ha en massa småkommuner, det är ju ändå 2024! Och dessutom känner vi starkt att den östra sidan av Skåne alltför ofta får stå i skuggan av storkommunerna i väst.

Skånes näststörsta kommun

40.000 tusen invånare får den nya kommunen initialt men redan 2030 när hela kommunombildningen är färdig kommer inte mindre än 192.000 skåningar kunna kalla sig Österleningar (jmfr Helsingborg 151.000 och Lund 129.000).

Det känns fantastiskt att kunna erbjuda 192.000 skåningar möjligheten att bli Österleningar. Dessutom lär ju sammanslagningen glädja den skånska mäklarkåren vars gränser för Österlen äntligen harmonieras med deras gränsdragning för Österlen.

Theodor Osterman
Österlens Allehanda

Ps. Ihärdiga rykten, som nått redaktionen, gör gällande att företrädare för såväl Österlen som Bornholm arbetar intensivt för bildandet av en autonom självstyrande region (jämför Åland). Självstyrelselagen kommer emellertid att behöva regleras i såväl den svenska som danska grundlagen. Och då grundlagsändringar kräver två likadana beslut med ett riksdagsval emellan ter det sig inte sannolikt att självstyret för Österlen/Bornholm kan förverkligas förrän tidigast 2032.

Mer att läsa om Österlen

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se