Glimminge » Österlen

Fakta om Österlenbyn

Glimminge

En stenkast öster om den ståtliga medeltidsborgen Glimmingehus, uppförd 1499 av Jens Holgersen Ulfstand, ligger den lilla hussamlingen Glimminge by längs den slingrande bygatan. I byns södra ände ligger den vackra Glimminge gård, en gång plattgård till Glimmingehus.

Byn omges av åkermark, lövdungar och vackra naturbetesmarker. Glimminge mosse, som ligger alldeles norr om byn, är en våtmark med rikt växt- och djurliv. Lövskogen kring Gislövs stjärna erbjuder vår och sommar ett paradis för sångfåglar. Strax norr om Gislövs stjärna ligger Glimminge hallar, ett stort hagmarksområde med unik flora.

Större orter i närheten med service av olika slag är Hammenhög, Skillinge och Borrby, ca 7 km till centrala Simrishamn, ca 9 km till den vackraste sandstranden – Borrby strand.

Text: Bo Olsson, Simrishamn

Dela gärna sidan till någon behövande:

Hitta hit till 

Scroll to Top