Gladsax

Gladsax, en idyllisk plats högt belägen i det böljande jordbrukslandskapet. Husen och gårdarna i byn ligger samlade på båda sidor om den slingrande, smala bygatan. Här och var hänger stockrosor ut i körbanan.

Gladsax är högt belägen och omgiven av ett öppet, kuperat landskap. En plats för lugn och ro med stadens service och havet inom nära räckhåll. Byn är kulturminnesskyddad och kyrkans äldsta delar är från 1100-talet.

Gladsax hallar och Bäckhalladalen är Natura 2000-område och till stora delar naturreservat. Många anser att Bäckhalladalen är ett av Skånes finaste utmarksområden, där kan man bland annat hitta trädlärka, törnskata, klockgroda, hasselmus och göknycklar. Att lyssna på näktergalen är en lisa för själen.

Buss genom byn mot Simrishamn och Vitaby finns. Det är knappa halvmilen till all service i Simrishamn.

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se