Ramsåsa

Ramsåsa ligger strax väster om Svampakorset i Tomelilla på sluttningarna ner mot lilla Trydeån, som mynnar ut i Fyleån i Fyledalen. Omgivningarna är kuperade, men samtidigt bördiga, intensivt odlade. Det är bara i söder, på andra sidan Trydeån, man ser skog, om vi bortser från den ganska atypiska granplanteringen som finns vid bygatans norra sida mitt i byn.
Namnet Ramsåsa tros komma från rafn, som betyder korp och pluralformen av ås. Redan 1387 finns namnet Ramsoesa som sockennamn nedtecknat.

Efter enskiftet 1812 blev inte så många gårdar kvar i byn, men fortfarande är en del av de kvarvarande aktiva jordbruksfastigheter. Merparten av husen ligger längs bygatan och stammar från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal vilket ger byn dess ålderdomliga karaktär.
Alldeles norr om kyrkan anar man att bebyggelsen varit tätare. Här ligger de två f.d. skolorna och den gamla krogen.

Numera går vägen mellan Tomelilla och Sjöbo norr om Ramsåsa. När järnvägen Malmö-Simrishamn anlades 1893 drogs järnvägsspåren längs Ramåsas södra bygräns.
Norr om byn finns en samling gårdar som kallas Lilla Ramsåsa.
Alldeles öster om byn ligger en kvarn med kringliggande byggnader, Fåglasång, en mycket välbevarad miljö.

Närheten till magnifika Fyledalen med exceptionell flora och fauna är en stor tillgång för Ramsåsa, liksom närheten till en av Europas mera välkända motorbanor för rallycross och motocross, Svampabanan, där mycket aktiva Tomelilla Motorklubb årligen anordnar många tävlingar, inte sällan av EM- och VM-status, som lockar tusenhövdad publik. Precis söder om Svampabanan ligger familjeparken Tosselilla Sommarland. I Tryde finns friskola, kyrka och nöjesplatsen Tingvalla.
Mycket livaktig är amatörrevysällskapet Ramslif, som varje år sätter upp oftast två bygdelustspel helt grundade på händelser ur Ramsåsas långa historia.
Avståndet till Tomelilla med service av alla de slag, som resecenter, kommunhus, skolor, äldreboende, Bo Ohlssons stormarknad m.m. är ett par kilometer.

Schließen Sie sich mehr als 10k+ Abonnenten an

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit allem, was Sie über Österlen wissen müssen!
2024
Reiseziel Österlen AB
info@osterlen.se
de_DE