Lunnarp

Byn Lunnarp består av två delar, en på vardera sidan om riksväg 11, dels den gamla bondbyn med ett antal välbevarade bondgårdar och ett skolhus, dels det vi kan kalla stationssamhället, som växte fram när järnvägen SimrishamnTomelilla öppnade.

Lunnarp är i dag en av stationerna som pågatåget mellan Simrishamn och Ystad stannar vid och erbjuder i princip dagtid entimmestrafik i båda riktningar. Lunnarp har även bussförbindelser. Skånexpressen mellan Simrishamn och Lund passerar Lunnarp.

Landskapet kring Lunnarp är svagt kuperat, bördigt, även om jorden på flera ställen har inslag av sand. Det finns några stycken fasta fornlämningar utanför byn. I Ullstorpsån har man funnit ett hästkranium med en avbruten pilspets i. Det kan tyckas obetydligt, men man har alltid ansett att stenålder och hästar inte hörde ihop?

Eftersom Lunnarp ligger i ett ganska skoglöst område var korsvirkeshus vanliga. 1699 fanns 16 gårdar i byn, men efter skiften återstår i dag bara fyra gårdar. Rätt många av de utflyttade gårdarna anlades en bit från vägen och det planterades allé längs uppfartsvägen, ett tecken på välmående. Det finns exempel på både dubbla och ensidiga alléer.
Järnvägen fick den andra delen byn att växa fram. Konstigt nog fick även den delen heta Lunnarp fastän husen som byggdes låg inom grannbyn Norra Kverrestads gränser.

Stationssamhället har kvar stationsbyggnaden med sin allé. I närheten ligger de en gång påkostade tvåvåningshusen. För övrigt består Lunnarp av friliggande enfamiljshus och parhus i ett rutnät på båda sidor om huvudvägen mot Kverrestad. Mer än en tredjedel av Lunnarps c:a 150 bostadshus är klädda med tegel l och uppförda under 60- och 70-talen. Många av husen från sekelskiftet fram till 50-talet är putsade. Frapperande är att många av uthusen finns kvar även om användningen ändrats.

Helt dominerande för ögat och på många andra sätt, som reklampelare, arbetsplats m.m. är Skånemejeriers anläggning vid östra infarten. Eftersom Lunnarp saknar kyrka och har sin församlingskyrka i Kverrestad finns inte den typ av samlingsplats som så ofta skapats vid kyrkan. I Lunnarp kan vi nog påstå att samlingsplatsen är vid idrottsplatsen söder om järnvägen. Här spelar både killar och tjejer fotboll i Lunnarps BK:s blå-röda dräkter.

I byns gamla del dominerar Svenska Foders stora anläggning med butik. Det finns bensinstation, el- och byggföretag i byn. Närmaste större ort med skola och service är Smedstorp i öster och Tomelilla i väster. Båda ligger c:a halvmilen åt öster respektive väster.

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se