Åkarp

Välj avtagsvägen mot Södra Mellby i Raskarum och bli en upplevelse rikare. Den smala vägen leder genom ett unikt stycke Österlen, kraftigt kuperat, så pass brant på sina ställen att det finns en pist just i Åkarp. Nerfarten är drygt 200 meter och många söker sig hit när snön är på plats och temperaturen den rätta. Åkarp är en by med utspridda gårdar längs nämnda väg. Här finns bl.a. Åkarps brydestua med linberedning.

Namnet Åkarp är känt i skrift som Akathorp redan 1313. Först 1713 finns namnet skrivet som vi skriver det idag. Troligen betyder det Åkes nybygge. Mellan Åkarp och Mellby finns ett unikt lövskogsområde där delar av skogen inte rörts under lång tid. Man kan hitta likheter med de vida kända urskogarna i Polen. Området ligger vid de större gårdarna Baråkra och Bökåkra. Baråkra är för övrigt den fastighet som har beteckningen Åkarp 1. Skogen är olikårig och förekomsten av gamla, stora träd, fallna träd och död ved är riklig.

Här finns många källsprång och bäckar, varav Åkarpsån är en. Delar av området fungerar som betesmark med inslag av hassellundar och enbuskmark. Lav- och mossfloran är mycket intressant, liksom det rika fågellivet med bl.a. nötväcka, spillkråka och trädkrypare. Här finns ett antal rödlistade lav- och mossarter. Närmaste större ort med service som skola och affär är S:t Olof två kilometer västerut och Kivik två kilometer åt nordost. Avståndet till Simrishamn är knappt två mil. Bussförbindelser finns från S:t Olof och S. Mellby.

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se