Tåghusa

En handfull gårdar mellan Grevlunda, Holmarna och Attusa, vid vägen mellan Vitaby och Onslunda, utgör byn Tåghusa. Här är det småskalig odlingsmark som dominerar, små åkerlappar omgärdade av stengärdsgårdar, dungar och buskage.

Det är en synnerligen lugn och rogivande miljö, dit många hästintresserade sökt sig och skaffat en avstyckad hästgård. Närmaste större ort med service är Vitaby. Närmaste ort med skola och ännu lite mer service är S:t Olof ett par kilometer sydost om Tåghusa.

Från båda nämnda orterna finns bussförbindelser. Väster om Tåghusa ligger intressanta fågellokalen Gedingsmosse, där det en gång industriellt bröts torv.

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se