Sälshög

Längs infarten rakt norrifrån till Tomelilla från riksväg 19 ligger Sälshög, en gammal och en lite yngre bybildning, bestående av huvudsakligen gårdar. Sälshög fortsätter längs vägen SpjutstorpTryde.

Mycket välkänd blev Ambumsgården där Svenska Ord under ledning av Hans Alfredson och Tage Danielsson förlade sitt skånska filmcentrum. Här spelades filmer som Picassos äventyr, Ägget är löst m.fl. in.
I Sälshög finns ett antal aktiva jordbruksfastigheter men också andra verksamheter som bildemontering, revisionsfirma och blomsterhandel.

Omgivningarna är intensivt odlingslandskap och industriområdet norr om Tomelilla. Avståndet in till Tomelilla är en kilometer. Friskola finns i Tryde en kilometer västerut. I närheten finns den välbekanta nöjesplatsen Tingvalla, liksom motorsportanläggningen Svampabanan och Tomelilla Sommarland Tosselilla.

2023
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se