Amtsby

Komstad må vara en ganska liten by, belägen en kilometer väster om Stiby/Gärsnäs längs vägen mot Onslunda. Man tar avtagsvägen från riksväg 11 strax väster om Stiby kyrka. Komstad är ett namn som nämns i flera olika sammanhang.

Komstadkalksten har brutits under många, många år. Det finns uppgifter på att industrin var i gång redan på 1100-talet. Kalksten från Komstad finns i många hus, som golv eller som väggmaterial. Det finns komstadkalksten bl.a. i Lunds domkyrka, i S:t Pauli kyrka i Malmö, i Malmö opera, men många förknippar säkert komstadkalksten med otaliga gravstenar, där den grå eller svartgråa kalkstenen kommit mycket väl till sin rätt. Numera är brotten vattenfyllda.

Gamla vattenmöllan vid Komstadmölla, med ån som fortfarande brusar in under en del av den stora möllegården som förutom jordbruk med veterantraktorutställning även erbjuder b&b och konstutställningar, lockar många besökare. I många hem på Österlen hänger det en eller flera tavlor signerade målarmästare Nils Olsson Komstad, en mycket populär s.k. “gåramålare”, som föddes på 1850-talet och som hann måla massor med “50-årspresenter”.

Byn ligger i kuperad terräng. Längs vägen mot Ö. spand blade är utsikten vid, bl.a. mot Stiby kyrka. Öster om vägen förbi Listarum ligger bl.a. Hivlegårdarna, där landskapet är typiskt småskaligt, små åkerlappar, stengärden, buskage, träddungar, en landskapstyp som garanterar rik flora och fauna. Avståndet till populära strövområdena kring Gyllebosjöns naturreservat är kort.

Närmaste större ort med service som skola, äldreboende, vårdcentral, affärer m.m. är Gärsnäs, knappa två kilometer åt sydost. Buss- och pågatågsförbindelser finns från Gärsnäs.

Bliv en del af mere end 10.000 abonnenter

Hold dig opdateret med alt, hvad du har brug for at vide om Österlen!
2024
Destination Österlen AB
info@osterlen.se
da_DK