Snapparp

Inbäddat i vacker lövskog ligger lilla Snapparp i kuperat landskap strax söder om S:t Olof, öster om vägen mellan S:t Olof och Smedstorp. Byn är glest bebyggd med äldre gårdar och enstaka hus längs den smala grusvägen. Idyll är nästan ett svagt uttryck.

Naturen är mäktig med torra hedar, enbuskmarker, fuktängar, mossar och kärr. Skogen är mycket olikåldrig. Inslagen av bok är många men även avenbok är ställvis vanlig. Betesmarker med stengärdesgårdar är vanliga. Här trivs långbensgroda, mindre hackspett och hasselmus, miljön är perfekt för mossor och lavar.

Närmaste större ort med skola, äldreboende, friluftsbad, bussförbindelser, affärer m.m. är S:t Olof två kilometer norrut. Populära mossmarker för fågelintresserade är Gedings mosse och Den dödas lott.

Nära Snapparp ligger ett stort stenblock som länge ansetts utgöra en gränssten mellan Gyllebo, Älmhult och Snapparp. Den påstås likna en hög smör och kallas Smörstackastenen.

Joina mer än 10k+ prenumeranter

Håll dig uppdaterad med allt du behöver veta om Österlen!
2024
© Destination Österlen AB
[email protected]
sv_SE