S:t Nicolai kyrka » Österlen

S:t Nicolai kyrka

Sankt Nicolai kyrka Simrishamn

S:t Nicolai kyrka omnämns i skrift första gången år 1161. Då var den troligen bara ett litet fiskarkapell bestående av det nuvarande koret. Långhuset färdigställdes på 1200-talet och valven slogs på 1400-talet. Vid slutet av medeltiden byggdes vapenhus och torn.

Exteriört förändrades S:t Nicolai kyrka 1953 då putsen knackades ned så att den ursprungliga fasaden av kvartsit framträdde, något som idag ger kyrkan dess yttre karaktär.

Dopfunten är från 1100-talet och gjord i kalksten. Under 1600-talets första hälft förnyades kyrkans inredning. Kyrkan fick ny altaruppsats och predikstol. I början av 1700-talet lät rika köpmän smycka kyrkan med bastanta träfigurer, vackra gravhällar och skimrande ljuskronor. På 1800-talet skänktes de vackra votivskeppen till kyrkan.

1964 genomgick S:t Nicolai kyrka en stor renovering och då kom också den nuvarande orgeln på plats.

Scroll to Top