Österlens museum

Österlens museum

Utställningar på Österlens museum:

Skrabban - aktiva och interaktiva rum

Traditionella och digitala utställningar och verkstäder i en hel våning för barn, barnfamiljer och skolklasser. Utställningen visar Simrishamns historia från forntid fram till 1900-talets mitt. Skrabban är också platsen för verkstäder och andra program året runt, med olika evenemang och lovprogram. Avgift tas ut då verkstäder, teater m fl. program arrangeras. https://www.youtube.com/watch?v=EDUpCFXJ3DY

Simrishamn 900 år

Utställningen speglar platsens 900-åriga historia ur många olika perspektiv – som sillastad, köpmansstad och turiststad. I utställningsrummet på våning 2 ligger staden utbredd mellan landsbygden i väster och havet i öster. Här möter man stadens invånare och får via föremål, texter och filmer lära mer om händelser och utveckling. Teman som skildras är Fiske och Sjöfart, Kyrka och makt, Krig och katastrofer, Handel och köpmän, Barn och Unga, Hantverk och industri, Nöje och turism. Tidsperspektivet är 1100-talet till 1900-talet. Fri entré.

Österlenska väsen

Att det mytiska sydskånska landskapet gett upphov till egna sägner och väsen är kanske inte förvånande. Från de trädbevuxna, lummiga kullarna vid Stenshuvud till de karga fiskelägena och tyst vilande åkrarna är det lätt att förstå hur olika sinnen och fantasier kan triggas igång. Vågar du följa efter Gloson? Animerad film och sägner för både stora och små om några av våra österlenska väsen. Filmen visas i vår biograf på våning 1. Fri entré.

Skörda regnvatten

”Skörda regnvatten” är en installation i museets trädgård skapad tillsammans med Eva Mathiasson, Sophia Callmer och Susanna Widlundh. Här visas hur regnvatten kan samlas in, lagras och användas för att skapa hållbara trädgårdar och en bättre miljö för oss själva och kommande generationer. I samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen Gata & Park och med medel från Sparbanken Syd. Under året kommer fler installationer att visas i museiträdgården. Fri entré.

Österlens museum

Storgatan 24
272 31
Simrishamn
0414-81 96 70

Fler förslag för besök

2023
© Destination Österlen AB
info@osterlen.se