Frörum » Österlen

Fakta om Österlenbyn

Frörum

Frörum är en liten by strax söder om Fågeltofta vid väg 19. Byn ligger i Fågeltofta socken i Albo härad i gränslandet mellan ris- och skogsbygd, men ändå är det kuperad lantbruksmark som dominerar. Slottet Kronovall ligger endast ett par kilometer öster om Frörum och omgivningarna runt slottet bjuder intressanta naturupplevelser med rik flora och fauna.

Närmaste ort med service som t.ex. skola är Onslunda drygt sex kilometer åt sydost. Lövestad i Sjöbo kommun ligger knappa milen åt väster och här finns t.ex. skola, en hel rad butiker, restauranger, äldrevård. Bara ett par kilometer längre är det till Tomelilla.
Bussförbindelserna är goda.

Text: Bo Olsson, Simrishamn

Dela gärna sidan till någon behövande:

Hitta hit till 

Scroll to Top